1. Poznaj swoje priorytety Zdefiniuj swoje cele i wartości zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Aby osiągnąć harmonię między pracą a życiem prywatnym, ważne jest zdefiniowanie swoich celów i wartości w obu tych sferach. Określ, czego chcesz osiągnąć zarówno zawodowo, jak i osobowo. Upewnij się, że cele te są zgodne ze sobą i […]