partner

1. Wprowadzenie Przedstawienie problemu i ważności znalezienia równowagi między pracą a życiem prywatnym w erze cyfrowej. W erze cyfrowej, freelancerzy mający partnera często napotykają trudności w utrzymaniu harmonii między pracą a życiem prywatnym. Praca zdalna i elastyczne godziny mogą prowadzić do niezdrowego poświęcania większości czasu na pracę, co negatywnie wpływa na relacje i samopoczucie. Dlatego […]